Lūi-pia̍t:1704 nî kho-ha̍k

1700 · 1701 · 1702 · 1703 · 1704 · 1705 · 1706 · 1707 · 1708 · 1709 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1704 nî kho-ha̍k

Tī "1704 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.