Lūi-pia̍t:1705 nî gē-su̍t

1700 · 1701 · 1702 · 1703 · 1704 · 1705 · 1706 · 1707 · 1708 · 1709 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1705 nî gē-su̍t

Tī "1705 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.