Lūi-pia̍t:1713 nî kho-ha̍k

1710 · 1711 · 1712 · 1713 · 1714 · 1715 · 1716 · 1717 · 1718 · 1719 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1713 nî kho-ha̍k

Tī "1713 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.