Lūi-pia̍t:1721 nî kho-ha̍k

1720 · 1721 · 1722 · 1723 · 1724 · 1725 · 1726 · 1727 · 1728 · 1729 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1721 nî kho-ha̍k

Tī "1721 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.