Lūi-pia̍t:1738 nî gē-su̍t

1730 · 1731 · 1732 · 1733 · 1734 · 1735 · 1736 · 1737 · 1738 · 1739 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1738 nî gē-su̍t

Tī "1738 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.