Lūi-pia̍t:1741 nî im-ga̍k

1740 · 1741 · 1742 · 1743 · 1744 · 1745 · 1746 · 1747 · 1748 · 1749 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1741 nî im-ga̍k

Tī lūi-pia̍t "1741 nî im-ga̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.