Lūi-pia̍t:1741 nî kho-ha̍k

1740 · 1741 · 1742 · 1743 · 1744 · 1745 · 1746 · 1747 · 1748 · 1749 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1741 nî kho-ha̍k

Tī "1741 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.