Lūi-pia̍t:1760 nî kho-ha̍k

1760 · 1761 · 1762 · 1763 · 1764 · 1765 · 1766 · 1767 · 1768 · 1769 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1760 nî kho-ha̍k

Tī "1760 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.