Lūi-pia̍t:1769 nî im-ga̍k

1760 · 1761 · 1762 · 1763 · 1764 · 1765 · 1766 · 1767 · 1768 · 1769 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1769 nî im-ga̍k

Tī lūi-pia̍t "1769 nî im-ga̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.