Lūi-pia̍t:1780 nî-tāi kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1780 nî-tāi kòe-sin

1780 nî-tāi kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 10 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 lūi.

1