Lūi-pia̍t:1798 nî kho-ha̍k

1790 · 1791 · 1792 · 1793 · 1794 · 1795 · 1796 · 1797 · 1798 · 1799 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1798 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1798 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.