Lūi-pia̍t:1802 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1802 nî bûn-ha̍k.


1800 · 1801 · 1802 · 1803 · 1804 · 1805 · 1806 · 1807 · 1808 · 1809 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1802 nî bûn-ha̍k

Tī "1802 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.