Lūi-pia̍t:1805 nî gē-su̍t

1800 · 1801 · 1802 · 1803 · 1804 · 1805 · 1806 · 1807 · 1808 · 1809 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1805 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1805 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.