Lūi-pia̍t:1814 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1814 nî bûn-ha̍k.


1810 · 1811 · 1812 · 1813 · 1814 · 1815 · 1816 · 1817 · 1818 · 1819 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1814 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1814 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.