Lūi-pia̍t:1815 nî gē-su̍t

1810 · 1811 · 1812 · 1813 · 1814 · 1815 · 1816 · 1817 · 1818 · 1819 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1815 nî gē-su̍t

Tī "1815 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.