Lūi-pia̍t:1817 nî im-ga̍k

1810 · 1811 · 1812 · 1813 · 1814 · 1815 · 1816 · 1817 · 1818 · 1819 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1817 nî im-ga̍k

Tī lūi-pia̍t "1817 nî im-ga̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.