Lūi-pia̍t:1820 nî chhut-sì

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1820 nî chhut-sì

Tī "1820 nî chhut-sì" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.