Lūi-pia̍t:1834 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1834 nî bûn-ha̍k.


1830 · 1831 · 1832 · 1833 · 1834 · 1835 · 1836 · 1837 · 1838 · 1839 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1834 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1834 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.