Lūi-pia̍t:1834 nî chhut-sì

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1834 nî chhut-sì

Tī lūi-pia̍t "1834 nî chhut-sì" ê ia̍h

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.