Lūi-pia̍t:1850 nî im-ga̍k

1850 · 1851 · 1852 · 1853 · 1854 · 1855 · 1856 · 1857 · 1858 · 1859 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1850 nî im-ga̍k

Tī lūi-pia̍t "1850 nî im-ga̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.