Lūi-pia̍t:1851 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1851 nî bûn-ha̍k.


1850 · 1851 · 1852 · 1853 · 1854 · 1855 · 1856 · 1857 · 1858 · 1859 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1851 nî bûn-ha̍k

Tī "1851 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.