Lūi-pia̍t:1861 nî im-ga̍k

1860 · 1861 · 1862 · 1863 · 1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868 · 1869 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1861 nî im-ga̍k

Tī "1861 nî im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.