Lūi-pia̍t:1872 nî im-ga̍k

1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1872 nî im-ga̍k

Tī "1872 nî im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.