Lūi-pia̍t:1875 nî gē-su̍t

1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1875 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1875 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.