Lūi-pia̍t:1888 nî kho-ha̍k

1880 · 1881 · 1882 · 1883 · 1884 · 1885 · 1886 · 1887 · 1888 · 1889 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1888 nî kho-ha̍k

Tī "1888 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.