Lūi-pia̍t:1903 nî kho-ha̍k

1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1903 nî kho-ha̍k

Tī "1903 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.