Lūi-pia̍t:1915 nî im-ga̍k

1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1915 nî im-ga̍k

Tī "1915 nî im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.