Lūi-pia̍t:1917 nî kho-ha̍k

1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1917 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1917 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.