Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1920 nî

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 10 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 lūi.

1

Tī lūi-pia̍t "1920 nî" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.