Lūi-pia̍t:1923 nî gē-su̍t

1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1923 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1923 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.