Lūi-pia̍t:1929 nî im-ga̍k

1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1929 nî im-ga̍k

Tī "1929 nî im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.