Lūi-pia̍t:1929 nî im-ga̍k

1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1929 nî im-ga̍k

Tī lūi-pia̍t "1929 nî im-ga̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.