Lūi-pia̍t:1932 nî gē-su̍t

1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1932 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1932 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.