Lūi-pia̍t:1939 nî kho-ha̍k

1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1939 nî kho-ha̍k

Tī "1939 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.