Lūi-pia̍t:1944 nî im-ga̍k

1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1944 nî im-ga̍k

Tī "1944 nî im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.