Lūi-pia̍t:1950 nî-tāi chhut-sì

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1950 nî-tāi

1950 nî-tāi chhut-sì ê jîn-bu̍t.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

1