Lūi-pia̍t:1958 nî im-ga̍k

1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1958 nî im-ga̍k

Tī lūi-pia̍t "1958 nî im-ga̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.