Lūi-pia̍t:1962 nî im-ga̍k

1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1962 nî im-ga̍k

Tī "1962 nî im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.