Lūi-pia̍t:1968 nî kho-ha̍k

1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1968 nî kho-ha̍k

Tī "1968 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.