Lūi-pia̍t:1969 nî gē-su̍t

1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1969 nî gē-su̍t

Tī "1969 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.