Lūi-pia̍t:1983 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1983 nî bûn-ha̍k.


1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1983 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1983 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.