Lūi-pia̍t:1996 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1996 nî bûn-ha̍k.


1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1996 nî bûn-ha̍k

Tī "1996 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.