Lūi-pia̍t:2006 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 2006 nî bûn-ha̍k.


2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2006 nî bûn-ha̍k

Tī "2006 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.