Lūi-pia̍t:2008 nî gē-su̍t

2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2008 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "2008 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.