Lūi-pia̍t:2014 tiān-iáⁿ

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2014 tiān-iáⁿ

Tī "2014 tiān-iáⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.