Lūi-pia̍t:2018 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:2018 nî kòe-sin

Tī "2018 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 9 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 ia̍h.