Lūi-pia̍t:350 nî-tāi chhut-sì

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 350 nî-tāi

350 nî-tāi chhut-sì ê jîn-bu̍t.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 10 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 lūi.

3