Lūi-pia̍t:520 nî-tāi chhut-sì

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 520 nî-tāi

520 nî-tāi chhut-sì ê jîn-bu̍t.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 10 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 lūi.