Lūi-pia̍t:629 nî chhut-sì

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:629 nî chhut-sì

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."