Lūi-pia̍t:7 sè-kí kòe-sin

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 7 sè-kí kòe-sin

7 sè-kí kòe-sin ê jîn-bu̍t.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."