Lūi-pia̍t:Antigua kap Barbuda ê kàu-khu

Tī "Antigua kap Barbuda ê kàu-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.